درباره تعاونی مسکن

تعاونوا علی البر و التقوی

 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۵۰ بر اساس آگهی شماره ….. ثبت شرکت های تهران تاسیس و با سرمایه اولیه ۷۰۰۰۰ ریال متقسم به تعداد ۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی آغاز به کار نمود.

هیات مدیره تعاونی برابر اساسنامه مصوب، مرکب از تعداد پنج نفر می باشند که در مجمع عمومی عادی سالیانه برای مدت ۳ سال شمسی از سوی اعضا انتخاب می شوند.

بازرسین تعاونی نیز که برای دوره مالی یک ساله توسط اعضا در مجمع عمومی سالیانه انتخاب می شوند، دو نفر می باشند.

تعداد اعضای این تعاونی  قبلاً بالغ  بر  ۱۲۰۰ نفر و با واگذاری زمین و واحد، در حال حاضر به ۳۵۰ نفر تقلیل یافته است.

فعالیت های صورت گرفته از بدو تاسیس تا به امروز به اختصار عبارتند از :

۱-  خرید زمین در فرحزاد حدوداً در سال های ۵۴-۱۳۵۳ و تفکیک آن به قطعات حدوداً دویست متری و واگذاری به اعضا در قالب حدود ۱۶۰ قطعه (آسمانهای امروزه)

۲-  دریافت و خرید زمین از سازمان زمین شهری برای ۴۰ عضو در شهرک غرب و احداث و تحویل آن حدودا در سالهای ۷۲-۱۳۶۶

۳-  دریافت و خرید زمین از سازمان زمین شهری برای ۳۶ نفر از اعضا در بلوار آسیا حوالی ضلع جنوب غربی بزرگراه حکیم

۴-  دریافت و خرید زمین در شهرک های جدید هشتگرد و پرند، ابتدا برای حدود ۳۵۰ نفر و پس از انصراف تعدادی از آنان، در نهایت ساخت و تحویل ۶۴ واحد آپارتمان و ۲۲ واحد ویلایی در هشتگرد و ساخت و تحویل یک بلوک ۱۶ واحدی در اندیشه و همچنین تحویل تعداد ۲۵ قطعه ویلایی در اندیشه

۵-    خرید یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۹۸۱۷۵ متر مربع در سال ۱۳۶۴ به طور آزاد در کوهک کن (منطقه ۲۲ تهران) و متعاقب آن تهیه اسناد مشاعی به تعداد ۲۹۲ سهم در سال ۱۳۷۰